Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – korepetycje z matematyki online!

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – korepetycje z matematyki online!

Najlepsi nawet nauczyciele uczący nasze dziecko w szkole podstawowej, nie zawsze dadzą radę przygotować je do egzaminu ósmoklasisty w zwykłym kursie materiału szkolnego. Także i najwyższe nawet osiągnięcia oraz indywidualne zdolności samego ucznia niekoniecznie muszą być czynnikiem decydującym o powodzeniu na owej małej maturze. Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty zdaje się być elementem wspomagającym ucznia i zwiększającym szansę na osiągniecie jak najlepszej punktacji na egzaminach z poszczególnych przedmiotów.

Z jakich powodów warto zainwestować w kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty?

Wyobraźmy sobie sytuację, iż nasze dziecko ma na kolejnych świadectwach ukończenia klas szkoły podstawowej, zestaw znakomitych ocen, radzi sobie wyśmienicie z podstawowym materiałem. Także i szkoła w miarę płynnie realizuje materiał z danej klasy. Tymczasem, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty może sprawiać trudności, zarówno samym uczniom, jak i nauczycielom. Ci ostatni zwłaszcza, częstokroć podchodzą do tego, bądź co bądź, bardzo ważnego egzaminu, tak jakby nadal szli utartym torem i przerabiali materiał przed pojedynczym sprawdzianem. Tymczasem przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty wymaga nieco innego podejścia pedagogicznego nauczyciela prowadzącego, razem z równolegle zsynchronizowanym, intensywniejszym nakładem energii ze strony samego ucznia.

Co jeszcze może przeszkodzić w efektywnej nauce przed egzaminem ósmoklasisty? Indywidualne przyczyny zdrowotne ucznia, nauczyciela, nierzadkie – w związku z coraz większą mobilnością Polaków – przeprowadzki ucznia do innej miejscowości. Wreszcie, częste w obecnych czasach, problemy organizacyjne w szkole, które w ostateczności odbiją swe piętno na płynnym i nieprzerwanym prowadzeniu uczniów przez tego samego dydaktyka. I wreszcie, niemniej ważne, ale nadal wiszące nad całą oświatą powszechną, widmo zatrzymania nauczania w tradycyjnej formie i niespodziewane, wywołane decyzjami administracyjnymi, przejście na tryb nauczania zdalnego.

Posumujmy więc fundamentalne pozytywne aspekty decyzji o przystąpieniu do korepetycji z matematyki online:

• kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty, a zwłaszcza korepetycje z matematyki online, to nie wyłącznie pomoc, swoiste koło ratunkowe, mające asekurować ucznia w razie powyżej zarysowanych – często losowych i niespodziewanych – niedogodności. Mają wypełnić luki, jakie nie muszą, ale mogą się pojawić w trakcie matematycznego kursu szkolnego w obu półroczach ósmej klasy.

• korepetycje z matematyki online zdają się być adresowane przede wszystkim do tych, którzy metodycznie (nie pomijając żadnego z działów matematyki) i precyzyjnie (dokładnie te zadania, które w swym typie będą reprezentowane na egzaminach), chcą opanować materiał egzaminacyjny.

Co tak właściwie dadzą uczniowi korepetycje z matematyki online?

Wśród ogromnej liczby argumentów przemawiających za zapisaniem dziecka na kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty w formie kursu online, pojawiają się te związane z mniejszą kłopotliwością związaną z brakiem dojazdu do miejsca odbywania się kursu tradycyjnego. Uczeń, uważnie śledzący postępy zajęć online, jest w stanie nadrobić temat i pogłębić wiedzę. Poza tym korepetycje z matematyki online to:

• możność skrupulatnego sprawdzenia wiedzy uczestnika, potocznego rozumianego jako „dopilnowanie” każdego kursanta, bowiem w porównaniu z dzisiejszym przepełnieniem w klasach ósmych (sięgającego nawet liczby 32 uczniów) korepetycje z matematyki online prowadzone są w niewielkich grupach. Daje to prowadzącemu czas na śledzenie postępów i dotarcie do każdego uczestnika.

• korepetycje z matematyki online cieszą się – i raczej nic w najbliższym czasie w tej materii się nie zmieni – szczególnym powodzeniem wśród uczniów klas ósmych, którzy ze względu na duże oddalenie od szkoły lub zajęcia pozaszkolne, nie są w stanie przyjechać na tzw. szkolne zajęcia wyrównawcze, dodawane niekiedy do planu lekcji w ósmych klasach.

• mimo iż kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty proponowany jest w formie zdalnej, to jest to znakomita okazja by uczeń nabył niebywale cennego doświadczenia w postaci: obcowania z inną filozofią dydaktyczną i inną metodyką nauczania. W wielkim uproszczeniu: kursant, dowie się JAK inaczej można zawiłości matematyki wytłumaczyć oraz CO nowego, innego w treściach nauczania może jeszcze poznać, by zwiększyć swe szanse na dobrą punktację z matematyki.

• dydaktyk prowadzący takowy kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty będzie mógł skupić się na pojedynczym uczniu w stopniu o wiele większym, niż jego szkolny odpowiednik. I to zarówno, w trakcie zajęć online, stanowiących przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, jak i na konsultacjach poza standardowym czasem kursu.

• dobry kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z matematyki odbywa się w grupach o najróżniejszym stopniu zaawansowania uczniów. Tak więc, mamy pewność, że dziecko nie zniechęci się, ani nie porzuci kursu, tylko dlatego, iż przykładowo – poziom w grupie był zbyt wysoki i przez to kursant stracił zapał lub po prostu przestał nadążać za przerabianym materiałem.

• stwierdzić, iż korepetycje z matematyki online prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli matematyki to wręcz truizm. Należy jednakże dodać, iż niejednokrotnie prowadzone są one przez dydaktyków, którzy biorą czynny udział w pracach komisji oceniających. Oznacza to ogromną bazę wiedzy na temat podstawowych błędów popełnianych przez egzaminowanych, jak i modelowych zachowań w trakcie rozwiązywania zadań.

• korepetycje z matematyki online to także atrakcyjna i interaktywna forma, przyswajalna z łatwością przez pokolenia młodzieży, które z mediami i treściami cyfrowymi żyją już niemalże w naturalnej symbiozie. Uczniowie tacy nie będą mieć większych problemów w odnalezieniu się w formule metodyki micro-learning, na jakiej oparty jest kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty.

 

 

Źródło: Artykuł partnerski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *